Galerija Festivala 2018

Otvaranje Festivala

Na predstavama

Zatvaranje Festivala

RTCG1

22. septembar 2018.

A1 TV

4. septembar 2018.

TV Vijesti

8. avgust 2018.

RTCG1

5. avgust 2018.